Energi- och VVS-konsult

Ventilationskontroll OVK

Ventilationskontroll utförs för att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnaden. Det är ägarens ansvar att se till att den obligatoriska ventilationskontrollen är utförd och godkänd.

Företaget har riksbehörighet och erbjuder funktionskontroll av ventilationssystem i alla typer av byggnader.